Genel Bilgiler

 

SÜRAT PATENİ GENEL BİLGİLER

Sürat Pateni Nedir?

Kısa kulvar genellikle buzdan bir paten alanı üzerine kuruludur. Parkurda yarış çizgisi yoktur ve patenciler 111,12 m.lik kulvarda pozisyon bulabilmek için çabalarlar. Kısa parkur etkinliklerinde şerit işaretleri olmayan bir daire içinde yarışan altı patenci vardır ve çarpışmalara sık rastlanır. Ayrıca kısa parkurlarda düzenlenen dört kişilik takımların katıldığı bayrak yarışları da vardır. Kısa kulvar yarışçıları başlangıçta hız kazanabilmek için kısa hızlı adımlar kullanır. Vücutlarını öne eğen patenciler, dizlerini büker ve hız kazanmak için kollarını sallarlar. Bir köşeye yaklaşırken patenci iyice çömelir ve genellikle elinin iç kısmıyla buza dokunarak dönüş yönünde kıvrılır. Çapraz adımlar dönüşleri kolaylaştırır.

Kısa kulvarlarda ulaşılabilecek en yüksek hız saatte 50 km.dir. Kısa kulvar pateni henüz genç bir spor dalıdır. Güney Kore ve Avustralya gibi, geleneksel olarak paten yapmayan uluslardan gelen birçok sporcuyu etkilemiştir. Dünya şampiyonaları ve Olimpiyat Oyunları’nda erkekler için 500, 1,000, 1,500 ve 5,000 m bayrak, bayanlar için de 500, 1,000, 1,500 ve 3,000 metre bayrak dallarında yapılır.

Sürat Pateni Nasıl Yapılır?

Kısa mesafe yarışlarında patenciler saat yönünün tersine kayarlar. Pistin çevresi iç kulvarda 111,12 metredir. Fiziki bir yol ayrımı yoktur ancak, pistin çevresi küçük bloklarla belirlenmiştir.  Virajlarda 7 blok kullanılması gerekir. Patenciler bu blokların iç tarafına gerektiğinde dengelerini korumak amacı ile elleri ile dokunabilirler. Oldukça keskin patenler her yarışta, özellikle dönüş bölgelerinde, buzda derin izler oluşmasına neden olur. Buna çare olarak, virajları işaretleyen bloklar yarış aralarında bir yöne kaydırılırlar. Aynı zamanda kovalarla sular yarıkların üzerine serpilir böylece buz sonraki yarışa hazırlanmış olur. Böylelikle patenciler her yarışta temiz buz üzerinde kayarlar.

YARIŞ KURALLARI

1.Bireysel Yarışlar

a)      Düzenlemeler

 1. Patenciler, pist etrafında, saat yönünün tersine kayarlar, yani pistin iç tarafı patencinin soluna denk gelir.
 2. Bir patenci, öndeki patenciyi her zaman için geçebilir, ama herhangi bir engelleme ve çarpışmanın sorumluluğu geçmeye çalışan patenciye aittir(geçilen patenci bir harekette bulunmuyorsa).
 3. Tur bindirilen bir patenci pistin dış kısmına kayıp tur bindiren patenciye yol vermelidir.
 4. Eğer bir patenci 2 kere tur bindirilirse, patenci yarışı bitirememiş sayılır.
 5. Bitiş çizgisinde, patencinin öndeki pateninin çeliği bitiş çizgisine ulaştığında yarışçı yarışı bitirmiş sayılır.

b)      Kural Dışı Hareketler

 1. KESTİRME(OFF-TRACK): Patencinin mesafeyi azaltma amacı ile bir veya iki ayağıyla birlikte bloklarla belirlenen pistin iç (sol) kısmına girmesi.
 2. ENGELLEME(IMPEDING): Patencinin rakibini kasıtlı olarak engellemesi ve ittirmesi.
 3. PİSTİ KESMEK(CROSSTRACK): Pistin bir bölümünü kapatmak ya da diğer yarışmacıları engellemek.
 4. YARDIM(ASSISTANCE): Yarış içinde diğer patencilerden yardım almak, diğer patencilere yardım etmek.
 5. TAKIM OLARAK KAYMA: Yarış sırasında patencilerin birbirlerine fayda sağlayacak şekilde kaymaları.
 6. AYAĞINI UZATMAK ve KALDIRMAK: Yarış içinde pateni uzatmak, havaya kaldırmak ve bitiş çizgisine vücudu ile atlamak.

2.Bayrak Yarışları
 
a)Düzenlemeler

 • Takımlar maksimum 5 kişiden oluşur. Yarışta 4 patenci takımı temsil eder. 1 patenci yedektir
 • Her yarış için 5 patenciden her hangi 4’ü takımı temsil edebilir.
 • 4 patencide her biri yarışta kaymak mecburiyetindedir.
 • Takımın tüm patencileri, baştan sona aynı kıyafetleri giymelidir.
 • Yarış içinde takım adına kayan patenci, kaydığı süre içinde takım adına sorumludur.
 • Patenci değişimi dokunma ile olur.
 • Patenci değişikliği her hangi bir anda yapılabilir. Sadece son iki tur boyunca yapılamaz. Son iki turu aynı patenci kaymalıdır. Son üç tura girerken havaya bir uyarı ateşi açılır.
 • Son iki turda patencinin düşmesi durumunda, patenci değiştirilebilir.

b)Kural Dışı Hareketler

 • KESTİRME(OFF-TRACK) : Patencinin mesafeyi azaltma amacı ile bir veya iki ayağıyla birlikte bloklarla belirlenen pistin iç (sol) kısmına girmesi.
 • ENGELLEME(IMPEDING) : Patencinin rakibini kasıtlı olarak engellemesi ve ittirmesi.
 • PİSTİ KESMEK(CROSSTRACK): Pistin bir bölümünü kapatmak ya da diğer yarışmacıları engellemek.
 • YARDIM(ASSISTANCE): Yarış içinde diğer takım patencilerinden yardım almak, diğer takım patencilerine yardım etmek.
 • TAKIM OLARAK KAYMA: Yarış sırasında iki takım patencilerin birbirlerine fayda sağlayacak şekilde kaymaları.
 • AYAĞINI UZATMAK ve KALDIRMAK: Yarış içinde pateni uzatmak, havaya kaldırmak ve bitiş çizgisine vücudu ile atlamak.
 • DOKUNMADAN PATENCİ DEĞİŞİMİ: Patenci değişiminde gelen patencinin yeni patenciye açık ve görünecek biçimde dokunmaması
 • SON İKİ TURDA DEĞİŞİM: Son iki turda aynı patenci kaymalıdır.

3.Start Kuralları

 • “Go to the start”-“starta git” komutuyla patenciler kendilerine ait başlangıç noktasına gitmelidirler. “Ready”-“Hazır” komutu geldiğinde patenciler yerlerinde başlama için hazır pozisyonu alıp çıkış işareti için beklerler. Bu pozisyonda vücudun ortası başlama noktası üzerinde olmalıdır.
 • Bir patenci başlangıç pozisyonuna “Hazır” komutundan önce geçerse ya da “Hazır” komutundan sonra ve ateş açılmadan önce başlangıç pozisyonunu terk ederse, patenci hatalı çıkış yapmış sayılır.
 • Patenciye ilk virajın ilk bloğundan önce müdahale edilir ve düşerse, yeni bir çıkış yapılabilir.
 • Bir hatalı/yanlış çıkış olursa, patenciler ikinci bir ateş veya düdükle geri çağırılır. Patenciler başlangıç çizgisine derhal gelmek zorundadır. Başlangıç Hakemi hangi patencinin hatalı çıkış yaptığını çıkış pozisyon numarasına göre ilan eder.
 • Hatalı çıkış durumunda patenciler hala başlangıç çizgisinde kaldıysa başlangıç hakemi yeniden başlatmak için “Hazır” komutundan başlar. Patenciler çizgiden uzaklaştıysa, tüm prosedür baştan uygulanır. Hatalı çıkış yapan patenci veya patenciler hatalı çıkış uyarısı alır.
 • Birden çok patenci aynı anda hatalı çıkış yaparsa, hepsi hatalı çıkış uyarısı alır.
 • Bir patenci hatalı çıkış yapar ve diğer patenciler onu takip edip çıkarsa, sadece ilk çıkışı yapan patenci uyarı alır.
 • Bir hatalı çıkış sonrasında başlangıç hakemi patenciye hatalı çıkış yaptığını bildirir. Aynı patencinin ikinci kez hatalı çıkış yapması durumunda başlangıç hakemi patenciye diskalifiye olduğunu bildirir.
 • Başlangıcı kasıtlı olarak geciktiren patenci, hatalı çıkış uyarısı alır.

Sahaları Ve Özellikleri

Pist

 1. Uluslararası müsabakalarda kısa mesafe sürat pateni için kullanılan pistin çevresi 111,12 metredir ve pist elips şeklindedir.
 2. Pistin boyutu en az 60 x 30 metre olmalıdır.
 3. Düzlüklerin uzunluğu en az 7 metre olmalıdır.
 4. Virajların orta noktasındaki blokların duvara uzaklığı en az 4 metre olmalıdır.
 5. Buz koşullarını korumak için standart pistin yanı sıra, standart pistin her iki yöne 1’er ve 2’şer metre kaydırılması ile oluşacak 4 ayrı pist daha olmalıdır. Bütün pistler için aynı bitiş çizgisi kullanılacaktır.
 6. Start ve bitiş çizgileri en fazla 2 cm kalınlığındaki çizgilerle belirlenmiştir. Bitiş çizgisi pistin iç kısmına 1,5 metre girecek şekilde çizilmelidir.
 7. Start yerinde pistin iç kısmından 50 cm içeriden başlayacak şekilde, 5 patencinin yerleri her 1,3 metreye konulacak bloklarla belirlenmelidir.

Kısa mesafe yarışlarında patenciler saat yönünün tersine kayarlar. Pistin çevresi iç kulvarda 111,12 metredir. Fiziki bir yol ayrımı yoktur ancak, pistin çevresi küçük bloklarla belirlenmiştir.  Virajlarda 7 blok kullanılması gerekir. Patenciler bu blokların iç tarafına gerektiğinde dengelerini korumak amacı ile elleri ile dokunabilirler. Her mesafe için kayılan tur sayıları ise şöyledir:

500m 4.5 tur
1000m 9 tur
1500m 13.5 tur
3000m 27 tur
5000m 45 tur

Oldukça keskin patenler her yarışta, özellikle dönüş bölgelerinde, buzda derin izler oluşmasına neden olur. Buna çare olarak, virajları işaretleyen bloklar yarış aralarında bir yöne kaydırılırlar. Aynı zamanda kovalarla sular yarıkların üzerine serpilir böylece buz sonraki yarışa hazırlanmış olur. Böylelikle patenciler her yarışta temiz buz üzerinde kayarlar.

Kısa mesafe için kullanılan pist, uluslararası hokey maçlarında kullanılan pistin içine kurulur. Duvarlar kalın ve çarpmalara karşı yumuşak pedlerle kaplanır. Bu pedlere rağmen duvara çarpan bir patenci kendini kaybedebilir. Bazı durumlarda, kafa üstü duvara çarpılırsa, boyun sakatlıkları olabilmektedir.

Pisten Görünüşler

Spor Araç Gereçleri

Kısa kulvar yarışlarında, patenciler kurşun geçirmez kıyafetlerde de kullanılan “Kevlar” astarlı, vücutlarını saran kıyafetler giyerler. Ayrıca kask takarlar, boyunlarını bacaklarını ve dizlerini de korurlar. Kısa kulvarda dönüşlerindeki köşeler o kadar dardır ki parkurun iç kısmında kalan el buzu sıyırır. Ellerini buzun üzerine koyduklarından eldivenler de zorunludur.

 Sürat Pateni Oyunlar          Sürat Pateni Videolar

KAYNAKÇA: