Genel Bilgiler

 

ALP DİSİPLİNİ GENEL BİLGİLER

Alp Disiplini Nedir?

Alp disiplini yetenek ve hızı birleştiren coşkulu bir kayak sporudur. Her yıl milyonlarca amatör kayakçı dünyanın çeşitli yerlerindeki kayak merkezlerinde bu heyecandan paylarını düşeni alırken, sadece küçük bir kısmı düzenlenen yarışmalara katılabilir. Alp disiplini yarışlarının beş resmi dalı vardır. İniş ve süper büyük slalom hız odaklı yarışlardır. Slalom ve büyük slalom, yarışmacının yeteneğinin günün kazananını belirlediği daha teknik etkinliklerdir. Beşinci kombine yarışıysa hem hızı hem de tekniği sınar.

Alp disiplini yarışları, “kapı” adı verilen renkli bayraklar kullanılarak düzenlenen yamaçlarda ya da pistlerde gerçekleştirilir. Geçitlere, en çok iniş yarışlarında rastlanırken, en sık geçit kullanılan yarışlar da slalom yarışlarıdır. Yan yana dizilmiş bayraklardan oluşan yarışa “açık” geçit yarışı, arka arkaya dizilmiş bayraklardan oluşan yarışa ise “kapalı” geçit yarışı adı verilir. Açık geçitler yarışmacıya aşağı inerken takip etmesi gereken güzergahı gösterirken, kapalı geçitler yarışmacıyı doğal iniş güzergahı çevresinde dönmeye zorlar.

Sporun Ana Hatları

Alp disiplini yetenek ve hızı birleştiren coşkulu bir spordur. Alp Disiplini yarışlarının beş resmi dalı vardır. İniş ve süper büyük slalom hız odaklı yarışlardır. Slalom ve büyük slalom yarışmacının yeteneğinin günün kazananını belirlediği daha etkin tekniklerdir. Beşinci kombine yarışıysa hem tekniği hem hızı sınar.

Yarışçı Profili

Alp disiplininde esas itici gücü sağlayan yer çekimi olsa da, spor yüksek derecede formda olmayı gerektirir. İşin büyük kısmını bacaklar yüklenir, kollar ve vücudun üst kısmı sadece dengeyi sağlar. Alt bacaktaki kaslar yarışçıların öne eğilmelerini sağladığı için özellikle önemlidir.

Parkurlar

Alp disiplini parkurları için belirlenmiş bir uzunluk yoktur. Hız etkinliği parkurları yarışmacıların keskin dönüş, dik iniş ve düzlük gerilimlerini test etmek üzere tasarlanmıştır. Slalom yarışları daha zorlu yokuşlarda gerçekleştirilir ve dağdan iniş sırasında kullanılan parkurlar saha düz bir yol izler. Tüm yarışmacıların geçmesi gereken her parkur renkli girişlerle açıkça işaretlenmiştir. Erkeklerin yarıştığı parkurlar kadın yarışmacılarınkine kıyasla daha uzundur ve daha çok geçit içerir.

Açık ve Kapalı

Alp disiplini yarışları, “geçit” adı verilen renkli bayraklar kullanılarak düzenlenen yamaçlarda ya da pistlerde gerçekleştirilir. Geçitlere, en çok iniş yarışlarında rastlanırken, en sık geçit kullanılan yarışlar da slalom yarışlarıdır. Yan yana dizilmiş bayraklardan oluşan yarışa ‘açık’ geçit yarışı, arka arkaya dizilmiş bayraklardan oluşan yarışa ise ‘kapalı’ geçit yarışı adı verilir. Açık geçitler yarışmacıya aşağı inerken takip etmesi gereken güzergâhı gösterirken, kapalı geçitler yarışmacıyı doğal iniş güzergâhı çevresinde dönmeye zorlar.

YARIŞ TEKNİKLERİ

Dönüşler

Yarış hızındayken dönüşleri yapmak sıkı çalışma gerektirir. Kullanılan son tekniğe ‘oyma dönüşü’ adı verilir. Örneğin, yarışçı ağırlığını sol kayağa aktarır ve kayağın dış kenarının eğimi kesmesini sağlar. Kayak sol tarafa döndükçe, eğimin biçimine göre esner.

İniş yarışı hız etkinliklerinde yarışçıyı yavaşlatması nedeniyle dönüşler asgari tutulur. Yarış çizgisinde kalmak için ayarlamalar yaparken, yarışçı ayaklarının üstünde durabilmek için gücüne ve dengesine güvenmelidir.

Slalomda yarışçılar slalom direkleri arasında dönüşler yapmak zorundadır. Yüksek seviyedeki slalom kayakçıları dönüşlerini direklere çok yakın yapar; bu sayede yolları, mümkün olduğunca düz ve kısa kalır. Yarışmacıların “blok” adlı tekniği kullanarak direkleri sökmesine izin verilir.

Atlayışlar

Slalom yarışçıları, yerle temaslarını nadiren keserler; ama hızlı yarışlar, genellikle yarışçıların atlayış yapmasını gerektirir. Otoyol trafiğinden daha hızlı ilerleyen iniş yarışçıları, bir atlayışta 80m yüksekliğe çıkabilirler. Bu yükseklikte bir atlayış, ciddi yaralanmaları önleyebilmek için birçok yetenek ister. Yere inen yarışçılar ekipmanlarına da güvenirler. Kenardaki şeritler kayağı serbest bırakır ve yumuşak kayak kıyafeti kaymalarını, hafifçe yavaşlamalarını ve güvende olmalarını sağlar.

ULUSLARARASI KAYAK PİSTLERİNİN ÖZELLİKLERİ

1-Slalom-Büyük slalom ve İniş yarışmaları için 3 ayrı pist tespit edilecektir.

A-SLALOM PİSTİ ÖZELLİKLERİ:

a-Slalom parkurunun mümkün olursa ¼ ü 30 metreyi bulacaktır.
b-Parkur,yarışçıya azami sürati verebilecek vasıfta olacaktır.
c-Yarışçının hızını kesecek tabii ve suni engebeler bulunmamalıdır.
d-Çıkış yeri hava şartlarından sporcuları muhafazaya müsait olmalıdır.Mümkün olursa kapalı ve gerektiğinde ısıtılabilecek bir mahal de tespit edilmelidir.
e-Çıkış ile varış mahalleri arasında 104-200 metreye kadar irtifa farkı bulunmamalıdır.

B-BÜYÜK SLALOM PİSTİ ÖZELLİKLERİ :

a-Büyük slalom pistinin çıkış ve varış yerleri arasında en az 250 metre ve en çok 500 metre irtifa farkı bulunmamalıdır.
b-Pistin genişliği en az 30 metre olmalıdır.
c-Büyük slalom yarışı 2 pist üzerinde yapılacağından seçilecek pist sahası,ikinci pistinde hazırlanmasına müsait bulunmamalıdır.
d-Pist,taşlardan ve engebelerden temizlenmiş olmalıdır.

C – İNİŞ PİSTİ ÖZELLİKLERİ :

a-İniş pisti,yarışçının sopasını hiçbir şekilde kullanmadan kaymasına müsait meyile haiz bulunmalıdır.
b-İniş pisti taşlardan,ağaçlardan temizlenmiş olmalıdır.
c-Pist üzerinde yarışçıyı havaya fırlatacak veya uzun mesafeyi atlatacak kamburluklar hafifletilmelidir.
d-Sert meyilde virajlar olmayacak şekilde düzenlenmelidir.
e-Çıkış ve varış çizgileri arasında irtifa farkı asgari 800,azami 1000 metre olmalıdır.

2-Pistlerin tescili için müracaatlar FIS’in Alp pistleri Komitesine yapılır.

SLALOM-BÜYÜK SLALOM VE İNİŞ MÜSABAKALARININ HAZIRLANIŞINDA GEREKLİ BAZI TEKNİK BİLGİLER

A-SLALOM :

Pist çıkış varış yükseklik farkı :Erkekler :180-200 m.
:Bayanlar :120-180 m.
Sopala Kar üstü yükseklik 180 cm.
Çap 3 – 4 cm.
Sopa renkleri mavi-kırmızı
Kapı Genişliği :320 cm.den az
400 cm. den fazla olamaz
Uzaklığı :0.75 m.(en az)
Sayısı :Erkekler 55-75
:Bayanlar 40-60
İki kapı arasında yükseklik farkı4-5metreyi geçmemelidir.
Kapı çeşitleri Kapı figürleri:1 Açık kapı
2 Dikey kapı
3 Eğri kapı
Kapı ölçüleri:3-4 metre
Bayrak rengi Kırmızı-Mavi
Bayrak ölçüleri 20x30cm.

B-BÜYÜK SLALOM :

Pist çıkış varış yükseklik Erkekler 400-600 m.
Bayanlar 300-450 m.
Kapı sayısı 30-55
Genişliği 4-8 m.
İki kapı arasındaki yükseklik farkı 5 m.
Sopalar Kar üstü yükseklik 180 cm.
Çap 3-4 cm.
Her kapı için 4 sopa (çift dikilir)
Kapı Çeşitleri Slalomla aynıdır.
Bayrak (dikdörtgen) Genişlik 75 cm.
Yükseklik 50 cm.
Bayraklar kar yüzeyinden 1 metre yükseklikte gerilir
Bayraklar kırmızı ve mavi pist doğrultusunda dikey
Yerleştirilir.

C-İNİŞ :

Pist çıkış-varış yükseklik farkı Erkekler 750-800 m.
Bayanlar 500-700 m.
Kapıların Genişliği 8 m.
İniş pistlerinde kapılar hız kesici ya da teknik uygulamayı gerektiren yerlere ve pist dik olarak konur.
Kapı sayısı dondurulmamıştır.
Erkeklerin iniş pisti kırmızı kontrol kapıları ile işaretlenir.
Bayanlar iniş pisti kırmızı ve mavi kontrol kapıları ile işaretlenir.
Bayrak ölçüleri 100 cm.70 cm.

NOT :
a-Slalom ve büyük slalom yarışlarında kapılar yukardan aşağıya numaralanır.
b-Slalom,Büyük Slalom yarışları çift inişli,iniş yarışı ise tek veya çift inişli olarak yapılır.
c-Bayanlar,Yıldızlar ve minikler yarışları pist durumuna göre çift veya tek inişli yapılabilir.

ALP DİSİPLİNİ KAYAK YARIŞMALARINDA KULLANILACAK YARIŞMA MALZEMELERİ

1-KAPI SOPALARI :

3-4 cm. çapında ve asgari 2 metre uzunluğunda esnek plastikten mavi boyalı 500 adet kırmızı boyalı 500 adet

2-KAPI FLAMALARI :

Slalom :300 adet kırmızı 300 adet mavi kenarları dikişli üçgen bezden kısa kenarı 20 cm. uzun kenarları 30 cm. kısa kenarının her iki ucundan 15 cm. uzunluğunda ve 1 cm. kalınlığında (eninden)dikişli aynı bezden çift uçkur dikilecek.
Büyük Slalom :250 adet kırmızı 250 adet mavi kenarları dikişli dikdörtgen kumaştan ebadı 75 cm. x 50 cm. üst köşeden alt köşesine çapraz 10 cm. eninde beyaz kumaş dikili her köşesinden 20 cm. uzunluğunda çift uçkur bulunacak Çapraz bant her iki yüzde tek istikamette olacak.

3-KAPI NUMARALARI :

Beyaz kartondan 15×10 cm. ebadında kartonların tek tarafı bir iki metreden okunabilir büyüklükte 1 den 75 e kadar numaralı 4 seri olacak.

 Alp Disiplini Oyunlar                  Alp Disiplini Videolar

 KAYNAKÇA: