3B Sanal Ortamımızı Tasarlıyoruz…

 

Üç boyutlu sanal ortamlardan birisi olan Second Life ortamında , Alp Disiplini, Artistik Paten ( Buz Pateni), Buz Hokeyi, Curling, Kayakla Atlama, Sürat Pateni (Short Track) ve Snowboard olmak üzere 7 kış spor dalına ait öğrenme ortamı tasarlanması planlanmaktadır. Sürat Pateni ve Artistik Paten alanı tamamlanmıştır.

GİRİŞ- YARDIM ALANI

Yardım bölümü, Sürat Paten ve Artistik Paten alanları bittikten sonra tasarlanmıştır. Ada içerisinde kullanıcıların rahat dolaşmasına yardımcı olabilecek bilgiler burada sunulmuştur.

-Kullanıcılar “Erzurum Kış Sporları Adasına” girdiklerinde bu alana düşmektedirler.

-Yarım daire şeklinde  yerleştirilen tabelalarda ortamı kullanmaya yardımcı bilgiler bulunmaktaydı fakat tabelaların yazıları yeterince okunaklı değildi ve buradaki yönlendirmelerin yetersiz olmasından kaynaklanan bir kaybolma sorunu mevcuttu. Öğrenciler burada yeterince dikkatli bir şekilde tabelaları okumamaktaydılar. Tabelalaların bulunduğu kısım açıktı ( diğer nesneler dikkatini o kısımlara çekebiliyordu) ve kullanıcılar bu alanda bulunan diğer nesnelere yönelip bu kısmı es geçiyorlardı. Bu yüzden yardım kısmı kapalı bir şekilde yeniden tasarlandı. Tabelalara sırayla numara verildi ve ayak izleriyle de yönlendirmeler sağlandı. Kullanıcıların nereden başlayıp nedeye gitmeleri gerektiği onlara yönlendirmelerle açıklandı. Kullanıcılar burada gerekli bilgileri edindmeden çıkmaları engellendi ve tüm tabelaları okuduktan sonra son tabeladaki yönlendirme ile adanın amacını öğrenmek üzere oraya ışınlanması istendi. Adanın amacını öğrenen kullanıcılar buradan ışınlanma merkezine yönlendirildiler.

-Tüm spor dallarının teleportlarının bulunduğu ada haritası kısmı öğrenciler tarafından yeterince açık olmadığı gözlemlerle saptandıktan sonra burası Işınlanma Merkezi olarak değiştirildi.

-Bir önceki tasarımda yardım, adanın amacı, ışınlanma merkezi ( Ada haritası) bir aradaydı ve yönlendirmeler kafa karıştırıcıydı. Kullanıcılar  yönlendirmeleri yeterince anlayamadıkları için burada kayboluyor, istenilen bilgilendirmeyi edinemiyorlardı. Bu yüzden yardım kısmı kapalı şekilde tasarlandı, buradan adanın amacına yönlendirildi ve adanın amacından sonra da ışınlanma merkezine yönlendirildi. Böylece kullanıcıların kaybolması engellenmeye çalışıldı.

-Işınlanma merkezi üzerindeki spor dallarına ait teleportlar yeterince ilgi çekici ve görsel olmadığından bu kısım yeniden tasarlandı ve resimli ikonlar şeklinde daha görsel bir hale getirildi.

-Nesneler üzerine yazılan yönlendirme ifadeleri daha okunaklı bir şekilde yeniden yazıldı. Nesnenin kendi üzerine kod ile yazılan yazılar küçük oladuğundan ve yeterince dikkat çekmediğinden nesnelerin üzerlerine resim şeklinde yazıldı.

 SÜRAT PATENİ VE ARTİSTİK PATEN ORTAM TASARIM SÜRECİ

Sürat Pateni sporu için tasarlanan ortam Bilgi Evi, Kıyafet Giyme Bölümü, Alıştırma Bölümü ve Uygulama Bölümü olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır.  Kullanıcı Sürat Pateni bölümüne geldiğinde karşısında Sürat Pateni sporunun bölümlerine ait teleportlar yerleştirilmiştir. Kullanıcı bu teleportları kullanarak istediği bölüme geçmesine olanak sağlanmıştır. Kullanıcıya burada sesli yönlendirme sunulmuş ve ayak islerini takip ederek öncelikle bilgi evine gitmesi belirtilmiştir.

Ø BİLGİ EVİ

Kullanıcılar bilgi evine girdiklerinde öncelikle videoların sergilendiği video salonuna girmekteydiler.
-Kullanıcı video salonundan videoları izledikten sonra bitişiğinde bulunan sunum salonuna geçmekteydi. Video salonundan sunum salonuna geçişte yönlendirme sorunları bulunmaktaydı ve kullanıcılar sunum salonuna gitmeden bu bölümden dışarı çıkmaya yönelmekteydiler. Bu nedenle sunum salonu bilgi evinin girişine yerleştirilmiş ( kullanıcılar öncelikle sunum salonuna girecek şekilde tasarım değiştirilmiştir), video salonu ile sunum salonu yer değiştirilmiştir. 

-Bir önceki tasarımda sunum salonundaki bilgi tabelaları fazla olduğundan öğrenciler burada sıkılmaya başlamış bu yüzden de bu bilgi tabelaları daha öz hale getirilmiştir. Ayrıca sunumda ilerlerken yönlendirmeyi güçlendirmek için tabelalara numara verilmiştir. 

-Bilgi evine ilk girişte Sürat Pateni hakkında bilgiler (Sürat Pateni nedir, nasıl yapılır, kuralları nelerdir, kullanılan araç gereçler nelerdir, pist ve özellikleri nelerdir,  hareketlerin yapılışı ve püf noktaları, disiplinleri, teknik bilgileri nelerdir) sistematik bir şekilde billboardlar üzerinde görsellerle desteklenerek sunulmuştur. Kullanıcının bilboardları okuduktan sonra video salonuna geçmesi gerektiği yazılı yönlendirme ( yazılı tabela ve ayak izi)  ile belirtilmiştir.

-Video salonunda  büyük bir ekran bulunmaktaydı ve ekranın altında you tube tasarımına benzer bir yapı bulunmaktaydı. Alta ki bölümlendirilmiş resimlere tıklayan kullanıcılar videoyu ana ekranda görmekteydiler. Ekranın karşısında oturma yerleri bulunmaktaydı ve kullanıcılar buralara oturup videoları izlemekteydiler. Kullanıcılar ana ekranın altındaki resimlere tıklamıyor ve videoları çalıştırmakta sorun yaşıyorlardı. Bu nedenle video salonu yeniden tasarlandı. Grup şeklinde oturulabilecek 6 bölüm tasarlanmış ve her bir bölüme Sürat Pateni sporuna ait eğitsel video yerleştirilmiştir.  Kullanıcının istediği gruba gidecek istediği videoyu sorunsuzca izlemesi sağlanmıştır.
Videolar kısa kesitler halinde ve öğrenciyi çok sıkmayacak şekilde tasarlanmıştır.

 Ø KIYAFET GİYİNME BÖLÜMÜ

Kıyafet Giyinme Bölümünde kullanıcıların renk ve cinsiyet seçeneklerine göre Sürat Pateni sporuna ait kıyafetleri (paten, kask ve Sürat Pateni kıyafetleri) giyebilme imkanı sunulmuştur. Kullanıcıların tek tıklama ile kıyafetleri giyebilmesi sağlanmıştır. Kullanıcıların bu kıyafetleri nasıl giyineceğini gösteren resimler ve bunları açıklayan etkileşimli nesneler kullanılmıştır. Kullanıcılar kıyafetlerini giydikten
sonra sporu yapmaya hazır bir şekilde bu alandan çıkacak ayak izleri yardımıyla alıştırma alanına gitmeleri sağlanmıştır. Pilot çalışmalar esnasında kıyafet bölümünde bazı problemle karşılaşılmıştır.

-Öğrenciler kıyafetlerini çıkarma işlemlerini etkili bir şekilde gerçekleştirememektedirler. Bilgi kutularına tıklamadan sadece etraftaki nesnelere dikkat etmektedirler. Bu yüzden kıyafetlerini nasıl çıkarıp giyinecekleri resimlerle anlatılmaya çalışılmıştır.
-Kıyafetleri nasıl satın alıp giyeceğini anlatan resimli tabela öğrenciler tarafından tıklanabilir bir his uyandırdığından bunun yerine sadece yazı kullanılarak anlatılmıştır.

Ø ALIŞTIRMA BÖLÜMÜ

İlk tasarlanan alıştırma bölümünde   Sürat Pateni sporuna ait dört temel hareket için odacıklar oluşturulmuştur.  Her bir odacıkta her bir hareketin bilgisi,hareketin pozisyonu ve videosu  üç ekran şeklinde tasarlanmıştır. Hareketlerin animasyonları ise bu ekranların önünde bir kutucuğa konulmuş ve kullanıcıların bu kutucuğu tıklayarak o animasyonu kendi avatarlarında uygulamaları sağlanmıştır. Pilot çalışmaları esnasında alıştırma alanında çok fazla problemle karşılaşılmamıştır.

-Hareketlerin animasyonları öğrencilerin dikkatini çekmemiş ve çoğu öğrenci o
animasyonu uygulamadan diğer odacıklara geçmiştir. Yapılan yeni tasarımda hareketlerin pozisyon resmi değiştirilerek animasyona dönüştürülmüş ve her bir hareketin bilgisi animasyonu ve videosu ekranlara yerleştirilmiştir. Kullanıcıların animasyon ekranına tıklayarak  o odacıkta bulunan hareketi yapmaları sağlanmıştır.

-Kullanıcılara hareketleri sırasıyla uygulaması için ayak izleri ile yönlendirme yapılmıştır.

-Bulunulan odacıkta hangi hareketin olduğunun daha net anlaşılması için hareketin isimleri odacıkların içine de yazılmıştır.

Ø UYGULAMA BÖLÜMÜ

Uygulama alanı ilk olarak bir pist ve etrafında izleyicilerin oturabileceği tribünlerden oluşan bir ortam şeklinde tasarlandı. Kullanıcıların alıştırma alanında öğrendikleri hareketleri uygulayabilmeleri için 4 temel hareket tabelalar şeklinde pistin etrafına yerleştirildi. Uygulama alanının ilk tasarımında kullanıcılar ancak bu tabelalara tıklayarak ve ekranın sağ üst tarafında çıkan “Evet/Hayır/İptal”  seçeneklerini kullanarak hareketleri yapabiliyorlardı. Pilot çalışmalarda kullanıcıların aynı anda hem ilerleme tuşlarını kullanmaları hem fare ile izin seçeneklerini hem de ekran yüzeyini kontrol etmelerinin güç olduğu tespit edilmiştir.

-Tasarlanan yeni ortamda uygulama alanının giriş kapısının yönü değiştirilerek giriş ve
çıkış olmak üzere iki kapı yapılmış ve kullanıcıların giriş kapısından girerek çıkış kapısından çıkmalarını sağlayacak oklu yönlendirmeler kullanılmıştır. Pistin etrafında gene kullanıcıların oturabileceği diğer kullanıcıları izleyebileceği tribün şeklinde bölümler yapılmıştır.
-Kullanıcının uygulama yaparken pist etrafında kullandığı tabelalar kaldırılmış ve onun yerine tek bir tabela konularak kullanıcının tek bir seferde izin alarak uygulamaları otomatik yapması sağlanmıştır. Ayrıca bilgi kutuları kullanıcılar tarafından etkili kullanılmadı saptanmış ve bunun yerine resimli yönlendirmeler kullanılarak kullanıcıların ortamda rahatlıkla hareket etmeleri sağlanmıştır.

 Ortamdan Kaldırılan Nesneler:

  • Sesli Yönlendirme (Penguenler) : Kullanıcılar bu nesnelere tıkladığında çıkan sesi o an da ortamdaki diğer kullanıcılarda duymaktalardı ve bu da ses karmaşasına yol açmaktaydı. Bu yüzden sesli yönlendirmeler kaldırılmıştır.
  • Küçük Teleportlar: Tüm binaların (Bilgi evi, kıyafet giyme bölümü, alıştırma bölümü, uygulama bölümü) önünde bulunan bu teleportlar öğrenciler tarafından pek kullanılmamış ve bu nesnelerin bir ışınlanma aracı olduğu, nereye tıklayacağı pek anlaşılmamıştır. Bu nedenle bu teleportlar ortamda kullanılmamıştır.
  • Labirent: Bilgi evi iki kat ve üst katı labirent şeklinde tasarlanmıştır. Labirentte öğrencilerin ilerlemesi zor ve yönlendirmeler yeterli olamadığından bu tasarım değiştirilmiş ve tek bir kat şeklinde yeniden yapılmıştır.

 

This entry was posted in Spor Dalları and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.